Nhận định thị trường hàng hóa 2/7/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

Xem thêm:

Nhận định thị trường hàng hóa 2/7/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 1405. Stoch hàng ngày đang cắt lên từ vùng trung bình.  Việc thị trường đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn là tích cực.  Giá đóng cửa trên trục xoay là một chỉ báo tăng giá cho hôm nay. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1443 và 1490, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 1370 và dưới đó là 1326. Mọi người có thể canh bán đậu tương khi giá thủng 1400 hoặc đợi điều chỉnh về vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 1370 rồi mua lên.

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

Khô đậu tương

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Khô đậu tương tháng 9 kết phiên hôm qua tăng mạnh lên vùng 384. Stoch đang cắt lên ở trên trung bình.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tích cực khi giá đóng cửa nằm trên đường trung bình động 9 ngày. Việc giá tăng trên đồ thị ngày và trên kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá cho ngày hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 392 và 406, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 371 và dưới đó là 357. Mọi người có thể chờ khô đậu tương hồi về vùng 378 rồi mua lên.

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9

Dầu đậu tương

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 9: Dầu đậu tương tháng 9 kết phiên hôm giảm nhẹ về vùng 62.12. Stoch đang cắt lên ở trên vùng trung bình.  Việc đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là một chỉ báo ngắn hạn tích cực cho xu hướng.  Định vị thị trường là lưỡng lự khi giá đóng cửa ngay tại trục xoay.  Các ngưỡng kháng cự tiếp theo là xung quanh 65.00 và cao hơn là 67.40, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 60.17 và thấp hơn tại 57.70. Mọi người có thể quan sát thêm hành động giá của dầu đậu tương, đợi có xu hướng rõ rang rồi vào lệnh.

NGÔ THÁNG 9

Ngô

NGÔ THÁNG 9: Ngô tháng 9 kết phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 600. Stoch đang có xu hướng cao hơn từ tầm trung, điều này sẽ hỗ trợ giá cao hơn nếu các mức kháng cự bị xuyên thủng.  Việc thị trường đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực.  Một chỉ báo tăng giá nhẹ trong hôm nay do thị trường đóng cửa trên số xoay trục. Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 616 và 635 1/4, trong khi hỗ trợ đầu tiên ngày hôm nay là 587 1/2 và dưới đó là 578 1/4. Mọi người có thể canh mua khi ngô hồi về vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 578. Mục tiêu tăng ngắn hạn là 616.

LÚA MÌ THÁNG 9

Lúa mì

LÚA MÌ THÁNG 9: Lúa mì tháng 9 kết phiên hôm qua giảm mạnh về vùng 666. Stochastics ở mức trung bình nhưng có xu hướng cao hơn, điều này sẽ củng cố một động thái giá cao hơn nếu các mức kháng cự bị loại bỏ.  Sự đảo chiều giá đóng cửa giảm trên biểu đồ hàng ngày và nằm dưới trục xoay là chỉ báo giảm giá trong hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là 674 và 684, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 655 và thấp hơn tại đó là 644. Mọi người có thể canh bán khi lúa mì hồi lên vùng 674.

ĐƯỜNG THÁNG 10

đường

ĐƯỜNG THÁNG 10: Đường tháng 10 kết phiên hôm qua tăng mạnh lên vùng 17.90. Stoch đang nằm trong vùng quá mua, vì vậy cần thận trọng.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tích cực khi đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày.  Định vị thị trường có thể tăng trong hôm nay do giá đóng cửa trên ngưỡng kháng cự thứ 2.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 18.03 và 18.20, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 17.75 và thấp hơn ở đó là 17.60. Mọi người vẫn có thể canh mua khi đường hồi về vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 17.75. Mục tiêu tăng ngắn hạn là 18.20.

CÀ PHÊ THÁNG 9

cà phê

CÀ PHÊ THÁNG 9: Cà phê tháng 9 kết phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 1705. Stochastics hàng ngày đang có xu hướng xuống trong vùng quá mua.  Một tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn khi giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh.  Giá đóng cửa hàng ngày trên điểm xoay là một chỉ báo tích cực trong hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 1730 và 1750, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào ngày hôm nay tại 1691 và thấp hơn ở đó là 1671. Mọi người đợi cà phê điều chỉnh về vùng 1691 rồi canh mua lên. Mục tiêu tăng lên vùng 1730.

DẦU CỌ THÁNG 9

dầu cọ

DẦU CỌ THÁNG 9:  Dầu cọ tháng 9 kết phiên hôm qua gỉam nhẹ về vùng vùng 3710. Chỉ số động lượng Stoch đang cắt lên ở trên trung bình. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh cho thấy xu hướng ngắn hạn là tích cực. Giá đóng cửa trên trục xoay là tín hiệu tăng giá ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 3748,  trên đó là 3786. Hỗ trợ đầu tiên chạm tới hôm nay là 3654, dưới đó là 3621. Dầu cọ có thể nhảy gap mạnh sáng nay do mã dầu dậu giảm mạnh phiên đêm qua. Mọi người đợi dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

CA CAO THÁNG 9

ca cao

CA CAO THÁNG 9: Ca cao tháng 9 kết phiên giảm mạnh về vùng 2361. Stoch đang cắt xuống vùng tầm trung, điều này sẽ hỗ trợ mức giảm mạnh hơn nếu các mức hỗ trợ bị xuyên thủng.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tiêu cực khi giá đóng cửa vẫn nằm dưới đường trung bình động 9 ngày.  Đồ thị ngày đảo chiều giảm với việc giá đóng cửa dưới sự hỗ trợ thứ 2 là một tín hiệu giảm giá hôm nay.  Vùng kháng cự tiếp theo là khoảng 2384 và 2428, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 2324 và dưới đó là 2307. Mục tiêu gỉam tiếp theo là 2307.

Bản tinh nhanh:

OPEC+ hoãn ra quyết định tăng sản lượng dầu. Vậy tin vẫn treo, giá dầu thô không thể giảm, hỗ trợ cho ngô, dầu đậu và đường thô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *